Náhradní plnění

Náhradní plnění je možnost jak splnit zákonnou povinnost firem s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat OZP pracovníky

Zákon č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví firmě tři možnosti plnění této povinnosti:

a) přímo zaměstná potřebný počet OZP pracovníků v závislosti na celkovém počtu jejích zaměstnanců
b) odvede poplatek do státního rozpočtu
c) prostřednictvím tzv. náhradního plnění - odběrem/čerpáním zboží či služeb od firmy zaměstnávající více než 50% OZP.

* V případě nesplnění této povinnosti se firma vystavuje hrozbě pokuty od úřadu práce ve výši až 1.000.000 Kč.